Tükenmişlik Sendromu Boşanmaları Arttırıyor

Geçtiğimiz 1 yılda boşanma oranının yüzde 4.5 arttı. Bunun sebepleri arasında sosyal, ekonomik, cinsel ve psikolojik nedenlerin var. Ancak boşanmanın başlıca sebeplerinden biri eşlerde yaşanan tükenmişlik sendromu. Tükenmişlik; özellikle birey iyi bir performans gösterdiği halde bu çabasının karşılığında uygun bir ödül alamadığı veya takdir edilmediği ve bunu da kabul edemediği zamanlarda görülmektedir. Evlilikte ise bu…